top of page

Bydd y botwm isod yn mynd â chi yn syth i wefan y GIG lle gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y brechlyn

Virus%20Studies_edited.png

** Sylwch nad ydym bellach yn cynnal clinigau brechu covid. Oni bai eich bod yn gaeth iawn i'ch cartref mae'r holl frechlynnau'n cael eu cynnal yn y Canolfannau Brechu Torfol.**

yn

Sut ydyn ni'n gwneud ein clinigau brechu COVID-19?

Cysylltir â chi dros y ffôn neu drwy neges destun i drefnu’r apwyntiad a fydd yn fwy na thebyg yn ein cangen ym Mhorth Sgiwed. (Felly sicrhewch fod gennym eich rhif cyswllt presennol) Ar ddiwrnod eich apwyntiad gofynnwn i chi gyrraedd 10 munud yn gynnar ac AROS YN EICH CAR. Bydd aelod o'r tîm yn aros amdanoch chi yno. Byddant yn rhoi taflen wybodaeth a ffurflen ganiatâd i chi ei llenwi tra byddwch yn y car.

Pan fydd eich amser penodedig, gallwch fynd ymlaen i'r feddygfa lle bydd aelod o'r tîm yn barod i'ch archebu a sicrhau bod popeth wedi'i lenwi ar eich ffurflen. Os oes unrhyw bryderon bydd meddyg teulu wrth y ddesg flaen i helpu. Cyn gynted ag y byddwch wedi archebu lle byddwn yn dychwelyd y ffurflen atoch er mwyn i chi allu mynd â hi drosodd i'r imiwneiddiwr. Byddwn hefyd yn rhoi cerdyn cofnod brechlyn COVID-19 personol i chi. O'r fan honno bydd imiwnyddwr yn eich ffonio i gymryd y ffurflen a rhoi'r brechlyn!

Y cyfan sydd ar ôl i chi ei wneud wedyn yw mynd allan i'r feddygfa drwy ein system un ffordd. Os gwnaethoch eich gyrru eich hun, fe'ch cynghorir i aros yn eich car am 15 munud cyn cychwyn. Os nad chi oedd y gyrrwr gallwch adael ar unwaith.

bottom of page