top of page

Fferyllfa

Rydym yn ffodus ein bod yn gallu cynnig gwasanaeth dosbarthu i rai cleifion.

Rydych yn gymwys i gael eich dosbarthu os ydych yn byw mwy na milltir mewn llinell syth o'ch fferyllfa agosaf. Os ydych chi'n gymwys ar gyfer dosbarthu, mae'n golygu nad oes angen i chi fynd i fferyllfa wahanol i nôl eich meddyginiaeth. Gallwn ei ddosbarthu i chi yn fewnol!

Gofyn am Bresgripsiynau
Gallwch alw heibio a rhoi nodyn ysgrifenedig i ni sy'n cynnwys eich enw , dyddiad geni, ac unrhyw feddyginiaethau angenrheidiol... Ond efallai y bydd yn haws ac yn fwy diogel i chi ofyn am eich presgripsiwn ar-lein!

Y Tîm

Mae pob un o'n Dosbarthwyr yn aelodau staff profiadol sydd wedi cael hyfforddiant NVQ a fydd yn gwneud eu gorau i'w gwneud mor hawdd â phosibl i chi gael presgripsiynau. Gallwch weld tîm y Fferyllfa ar y dudalen "Ein Staff".
Gweler yr oriau agor

bottom of page