top of page

Y Safonau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol (GMS) yw:

Canolfan Iechyd y Brifysgol | Safonau Mynediad GMS (wales.nhs.uk)

  • Mae pobl yn cael ymateb prydlon i'w cysylltiad â phractis meddyg teulu dros y ffôn.

  • Mae gan bractisau systemau ffôn priodol ar waith i gefnogi anghenion pobl gan osgoi'r angen i ffonio'n ôl sawl gwaith a byddant yn gwirio eu bod yn delio â galwadau yn y modd hwn.

  • Mae pobl yn derbyn gwybodaeth ddwyieithog am wasanaethau lleol a brys wrth gysylltu â phractis.

  • Mae pobl yn gallu cael gwybodaeth am sut i gael cymorth a chyngor.

  • Mae pobl yn derbyn y gofal cywir ar yr adeg gywir mewn ffordd gydgysylltiedig sy'n seiliedig ar eu hanghenion.

  • Gall pobl ddefnyddio amrywiaeth o opsiynau i gysylltu â'u Practis Meddyg Teulu.

  • Gall pobl anfon e-bost at bractis i ofyn am ymgynghoriad nad yw'n frys neu alwad yn ôl.

  • Mae practisau'n deall anghenion pobl yn eu practis ac yn defnyddio'r wybodaeth hon i ragweld y galw ar eu gwasanaethau.

Picture1.png

Picture2.png
bottom of page