top of page

Canllaw Apwyntiad

yn

 

Beth sy'n newydd?

yn

Llywio Gofal - Wedi'i hyfforddi'n helaeth i'ch helpu i ddod o hyd i'r llwybr gofal mwyaf priodol.

 

Klinik- Gallwch gyflwyno unrhyw ymholiad meddygol ar amser sy'n gyfleus i chi. Cliciwch yma i ddechrau nawr!

yn

 

Mathau o Apwyntiadau

Apwyntiadau Ffôn

Oherwydd y pandemig, mae'n debygol y byddwch yn cael apwyntiad ffôn gyda'r meddyg teulu fel protocol cyntaf. Mae hyn yn lleihau’r risg o ledaenu’r Coronafeirws, gan gadw ein staff a’n cleifion yn ddiogel. Os hoffai meddyg teulu i chi gael archwiliad, bydd hyn yn cael ei drefnu ar ôl yr apwyntiad ffôn cychwynnol.

yn

Apwyntiadau Rheolaidd

Oherwydd y pandemig, dim ond os bydd angen y cewch eich galw i'r feddygfa, ac mae'n debygol y byddwch yn cael galwad yn ôl gan Feddyg Teulu yn gyntaf. Gallwch ffonio'r feddygfa am 8am i gadw lle ar y diwrnod. Os na allwn gynnig apwyntiad i chi ar y diwrnod, bydd angen i chi ffonio'n ôl ar ddiwrnod arall

yn

Apwyntiadau Brys

Mae'r apwyntiadau hyn ar gyfer amodau sy'n rhy frys i aros am ddiwrnod arall. Ni fydd y Meddyg Teulu/Ymarferydd Nyrsio yn gallu eich helpu gydag unrhyw ymholiadau arferol yn y math hwn o apwyntiad. Gellir archebu'r apwyntiadau hyn ar y diwrnod trwy ffonio'r feddygfa.

Ymweliadau Cartref

Os yw claf yn Gaeth i'r Tŷ a bod angen ei asesu, bydd Ymweliad Cartref yn cael ei drefnu. Bydd y Meddyg Teulu/Ymarferydd Nyrsio yn asesu pob cais am ymweliadau cartref yn unigol cyn penderfynu a oes angen ymweliad cartref brys. Sylwch nad yw cael cludiant ar gael yn rheswm i ofyn am ymweliad cartref.

bottom of page