top of page

Mordwyo Gofal

Beth yw Llywio Gofal?

Rôl Llywiwr Gofal yw eich cyfeirio at y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol mwyaf priodol ar gyfer eich anghenion gofal trwy ofyn rhai cwestiynau perthnasol i chi.

Llywwyr Gofal..

- Gofyn rhai cwestiynau perthnasol i chi

- Eich cyfeirio at y llwybr gofal mwyaf priodol.

Nid yw Llywwyr Gofal byth yn ...

- Cynnig cyngor clinigol

mae'r ffordd newydd hon o weithio yn ymwneud â chynnig y dewis i weld arbenigwyr eraill yn nhîm y practis. Os oes ganddynt yr arbenigedd i ddelio â'r broblem; yn aml bydd yn gyflymach ac efallai na fydd angen i chi weld y meddyg teulu bob tro.

(Mae ein Llywwyr Gofal wedi cael eu hyfforddi gan ddefnyddio Model West Wakefield)

Gallwn gynnig y gwasanaethau canlynol O FEWN y Feddygfa.

1. Fferyllydd Practis.

Mae eich fferyllydd practis yn arbenigwr mewn meddyginiaeth. Y Fferyllydd sydd yn y sefyllfa orau i weld cleifion sydd angen gwybodaeth am feddyginiaeth, yn cael problemau gyda meddyginiaeth neu sydd angen adolygiad o feddyginiaeth.

2. Nyrs Mân Salwch

Mae ein Uwch Nyrs Practis wedi'i hyfforddi mewn Mân Salwch. Efallai y cewch eich cyfeirio i weld Nyrs y Feddygfa gydag unrhyw Fân Salwch.

3. Cynorthwy-ydd Gofal Iechyd

Mae gennym ni 3 Cynorthwyydd Gofal Iechyd. Gall y Cynorthwywyr Gofal Iechyd eich helpu gyda chyngor ffordd o fyw a rhoi'r gorau i ysmygu yn ogystal â chymryd eich gwaed a chyflawni tasgau arferol eraill fel ECG's, Pwysedd Gwaed a hyd yn oed Chwistrellu Clust!

Gall ein Llywwyr Gofal hefyd eich helpu i gael mynediad at y gwasanaethau ALLANOL canlynol

 

  • Cynllun Mân Anhwylderau Fferyllfeydd Cymunedol

  • Gwasanaeth Gofal Llygaid Cymraeg

  • Llinell Gymorth Ddeintyddol

  • Uned Mân Anafiadau

  • Consortiwm Iechyd Meddwl Gwent

  • Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol

bottom of page