top of page

Croeso i Bractis Mount Pleasant!

 

Mae cofrestru gyda ni yn syml ac yn hawdd. P'un a ydych yn breswylydd yn ardal ein practis neu'n symud i mewn iddo, mae gennym restr agored ac rydym yn croesawu ceisiadau cofrestru gan bob claf yn gynnes.

 

Fel claf o Bractis Mount Pleasant, mae eich cofrestriad gyda'r feddygfa gyfan yn hytrach na gyda meddyg penodol. Mae hyn yn golygu bod gennych yr hyblygrwydd i gael mynediad at y meddyg neu'r nyrs o'ch dewis ar gyfer eich anghenion gofal iechyd. Sylwch na allwn dderbyn cofrestriadau gan gleifion sy'n gwrthod gweld unrhyw un o'n meddygon teulu.

 

Unwaith y byddwn yn derbyn eich ffurflenni cofrestru, ein nod yw eich cael i gofrestru o fewn 2 ddiwrnod gwaith. Eich iechyd a'ch lles yw ein prif flaenoriaethau, ac edrychwn ymlaen at ddarparu gofal rhagorol i chi.

 

Barod i gofrestru? Dechreuwch heddiw!

Lawrlwythwch bob un o'r dogfennau isod sy'n berthnasol i chi.

Cwblhewch a Llofnodwch y dogfennau hyn.

Dychwelwch ef trwy'r e-bost Admin.W93021@Wales.nhs.uk ynghyd â Photo ID.

bottom of page