top of page

Fel practis Ymwybodol o Hunan Ofal rydym yma i'ch helpu i deimlo y gallwch ofalu am eich iechyd eich hun pan fydd yn iawn i chi. Felly rydym wedi datblygu llyfrgell o Daflenni Hunanofal a dolenni defnyddiol er eich budd chi. Rhowch wybod i ni os oes rhywbeth arall yr hoffech ei weld ar y rhestr hon!

Rydym yn ffodus i gael Caban Cymunedol yn ein cangen yng Nghas-gwent. Mae'r caban yn gartref i nifer o ymgynghorwyr mewn ystod o bynciau.

beth sy'n arferol i heintiau'r llwybr anadlol uchaf gymryd amser i glirio?

This fact sheet helps you to know what’s ‘normal’ and what you can expect to happen if you or your child suffer from atopic eczema?

Beth sy'n 'normal' a beth allwch chi ddisgwyl ei weld yn digwydd os yw eich carthion yn rhy galed a/neu anodd i'w pasio?

Beth sy'n 'normal' a beth allwch chi ddisgwyl ei weld yn digwydd os ydych chi'n dioddef o losg cylla neu ddiffyg traul?

Gyda beth gall y fferyllfa gymunedol helpu?

Beth sy'n 'normal' a beth allwch chi ei ddisgwyl os bydd eich plentyn yn datblygu haint yn y gofod y tu ôl i drwm y glust?

Beth sy'n 'normal' a beth allwch chi ddisgwyl ei weld yn digwydd os ydych chi'n dioddef o'r annwyd cyffredin

Beth sy'n 'normal' a beth allwch chi ei ddisgwyl os ydych chi'n dioddef o acne?

Mae'r daflen ffeithiau hon yn eich helpu i wybod beth sy'n 'normal' a beth allwch chi ei ddisgwyl os ydych chi'n dioddef o boen cefn?

What’s ‘normal’ and what you can expect to happen if you develop an occasional headache?

Ydych chi'n gofalu am rai? Yna pwy sy'n gofalu amdanoch chi?

Mae’r wybodaeth yn yr adran hon yn ymwneud â chyflwr penodol o’r enw anhwylder gorbryder cyffredinol (GAD).

How to treat diarrhoea and vomiting yourself

Beth sy'n 'normal' a beth allwch chi ei ddisgwyl os byddwch chi'n datblygu sinwsitis?

Beth sy'n 'normal' a beth allwch chi ddisgwyl ei weld yn digwydd os byddwch chi'n dioddef ysigiad neu straen?

Beth sy'n 'normal' a beth allwch chi ei wneud i helpu'ch hun os ydych chi'n cael eich effeithio gan symptomau wrinol?

Cael cymorth a chefnogaeth i roi'r gorau i ysmygu.

Mewn profedigaeth? Gallwch ddod o hyd i rywfaint o help a chefnogaeth yma.

beth sy'n 'normal' a beth allwch chi ei ddisgwyl os byddwch chi'n datblygu dolur gwddf?

Rydym wedi llunio taflen i'w hanfon at gleifion sy'n gofyn am dawelyddion i'w hedfan.

bottom of page