top of page

Helpa fi i Gadael

 

Ydych chi'n ysmygu ar hyn o bryd? Hoffem gynnig cefnogaeth i chi mewn perthynas â'ch ysmygu.

 

Rhoi'r gorau i ysmygu yw'r cam pwysicaf y gallwch ei gymryd i wella'ch iechyd.

 

Mae Helpa Fi i Stopio Cymunedol yn dal i weithredu. Mae gennym dîm ymroddedig o Gynghorwyr Rhoi’r Gorau i Ysmygu sy’n gallu darparu cymorth a chyngor ymddygiadol fel gwasanaeth dros y ffôn yn ystod pandemig COVID-19.

Bydd y Cynghorydd Rhoi'r Gorau i Ysmygu yn trafod eich dibyniaeth ar ysmygu, yr opsiynau triniaeth sydd ar gael i roi'r gorau i ysmygu, ac yn ateb unrhyw gwestiynau am feddyginiaeth ffarmacotherapi.

 

Y llynedd, cafodd gwasanaethau Helpa Fi i Stopio Aneurin Bevan eu trin

3825 o oedolion i roi'r gorau i ysmygu.

Cysylltwch â Zoe Bailey ar 07583 102681 i drefnu apwyntiad

 

Nid oes gwahaniaeth os mai dyma’ch cynnig cyntaf, ail neu 10fed ymgais i roi’r gorau iddi, nid yw byth yn rhy hwyr ac mae eich cyfradd llwyddiant yn gwella 300% gan ddefnyddio gwasanaethau cymorth rhoi’r gorau i ysmygu’r GIG.

Ddim yn ysmygwr mwyach? Lawrlwythwch y slip hwn a'i ddychwelyd i'r feddygfa.

bottom of page